Filformatreferens för Word, Excel och PowerPoint - Distribuera Office (2023)

 • Artikel

Gäller för: Office 2019, Office 2016

Filformat som stöds och deras tillägg listas i följande tabeller för Word, Excel och PowerPoint.

Filformat som stöds i Word

Följande tabell beskriver filformaten som stöds i Word, alfabetiserade efter tillägg.

FörlängningNamn på filformatBeskrivning
.doc
Word 97-2003-dokument
Det binära filformatet för Word 97-Word 2003.
.docm
Word makroaktiverat dokument
Det XML-baserade och makroaktiverade filformatet för Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Office Word 2007. Lagrar makrokod för Visual Basic for Applications (VBA).
.docx
Word-dokument
Det XML-baserade standardfilformatet för Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Office Word 2007.
.docx
Strikt öppet XML-dokument
Överensstämmer med den strikta profilen för Open XML-standarden (ISO/IEC 29500). Den här profilen för Open XML tillåter inte en uppsättning funktioner som är utformade specifikt för bakåtkompatibilitet med befintliga binära dokument, som specificeras i del 4 av ISO/IEC 29500.
.punkt
Word 97-2003 mall
Mall för Word 97-Word 2003-filer.
.dotm
Word Macro-aktiverad mall
Mall för att skapa nya Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Office Word 2007-filer som innehåller makron. Användare som vill inkludera UI-anpassningar eller makron i mallen bör använda detta filformat.
.dotx
Word mall
Mall för att skapa nya Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Office Word 2007-filer som inte innehåller makron.
.htm, .html
Webbsida
En webbsida som sparas som en mapp som innehåller en .htm-fil och alla stödjande filer, såsom bilder, ljudfiler, överlappande stilmallar, skript och mer. Bra för att lägga upp på en webbplats eller redigera med Microsoft Office FrontPage eller annan HTML-redigerare.
.htm, .html
Webbsida, filtrerad
Filtrerat filformat sparas på webbsidan och tar bort Microsoft Office-specifika taggar. Om användare sparar i filtrerad HTML och sedan öppnar filen igen i ett Office-program, bevaras text och allmänt utseende. Vissa funktioner kan dock fungera annorlunda.
.mht; .mhtml
Webbsida för en fil
En webbsida som en enda fil som innehåller en .htm-fil och alla stödjande filer, som bilder, ljudfiler, överlappande stilmallar, skript och mer.
.odt
OpenDocument Text
Ett filformat för att spara Word 2019-, Word 2016- och Word 2013-filer så att de kan öppnas i dokumentapplikationer som använder OpenDocument-formatet. Användare kan också öppna dokument i .odt-formatet i Word 2019, Word 2016 och Word 2013. Formatering kan gå förlorad när användare sparar och öppnar .odt-filer.
.pdf
PDF
Portable Document Format (PDF), ett PostScript-baserat elektroniskt filformat som utvecklats av Adobe Systems. Det bevarar dokumentformateringen och möjliggör fildelning.

Filer som använder PDF-filformatet kan sparas och öppnas med Word 2019, Word 2016 och Word 2013.

Viktig:PDF-filer kanske inte har en perfekt sida till sida korrespondens med originalet. Till exempel kan sidorna gå sönder på olika platser.

.rtf
Rich Text Format
RTF styr representationen och formateringen av ett dokument, både på skärmen och i tryck. När de använder .rtf-filformatet kan dokument som skapats under olika operativsystem och med olika mjukvaruapplikationer överföras mellan dessa operativsystem och applikationer.
.Text
Oformatterad text
När användare sparar ett dokument som en .txt-fil förlorar dokumentet all formatering.
.wps
Verk 6-9 Dokument
Detta är standardfilformatet för Microsoft Works, version 6.0 till 9.0.
.xml
Word 2003 XML-dokument
XML-formatet som stöds i Office Word 2003.
.xml
Word XML-dokument
XML-filformatet stöds i Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Office Word 2007 (Öppen XML).
.xps
XPS-dokument
XML Paper Specification, ett filformat som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. När XPS-filen visas online eller skrivs ut behåller den exakt det format som användarna tänkt sig, och data i filen kan inte enkelt ändras.

Du kan använda Word 2019, Word 2016 eller Word 2013 för att spara dokument i filformatet XPS-dokument, men du kan inte öppna dem med Word 2019, Word 2016 eller Word 2013.

Filformat som stöds i Excel

Följande tabeller beskriver filformaten som stöds i Excel.

FörlängningNamn på filformatBeskrivning
.csv
CSV (kommaavgränsad)
Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett annat Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.csv
CSV (Macintosh)
Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning på Macintosh-operativsystemet och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.csv
CSV (MS-DOS)
Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i MS-DOS-operativsystemet och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.dbf
DBF 3, DBF 4
dBas III och IV. Användare kan öppna dessa filformat i Excel 2019, Excel 2016 och Excel 2013, men användare kan inte spara en Excel-fil i dBase-format.
.dif
DIF (Data Interchange Format)
Sparar endast det aktiva arket.
.htm, .html
Webbsida
En webbsida som sparas som en mapp som innehåller en .htm-fil och alla stödjande filer, som bilder, ljudfiler, skript med mera.
.mht, .mhtml
Webbsida för en fil
En webbsida som sparas som en enda fil som innehåller en .htm-fil och alla stödjande filer, som bilder, ljudfiler, skript och mer.
.ods
OpenDocument Kalkylblad
Ett filformat för att spara Excel 2019-, Excel 2016- och Excel 2013-filer så att de kan öppnas i kalkylbladsprogram som använder OpenDocument Spreadsheet-format, som Google Docs och OpenOffice.org Calc. Användare kan också öppna kalkylblad i .ods-formatet i Excel 2019, Excel 2016 och Excel 2013. När användare sparar och öppnar .ods-filer kan de förlora formateringen.
.pdf
PDF
Portable Document Format, ett format som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. När PDF-filen visas online eller skrivs ut behåller den det format som användarna tänkt sig. Data i filen kan inte enkelt ändras. PDF-formatet är också användbart för dokument som kommer att reproduceras med kommersiella utskriftsmetoder.
.prn
Formaterad text (mellanslagsavgränsad)
Lotus mellanslagsavgränsat format. Sparar endast det aktiva arket.
.slk
SYLK (Symboliskt länkformat)
Sparar endast det aktiva arket.
.Text
Text (tabbavgränsad)
Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett annat Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.Text
Text (Macintosh)
Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i Macintosh-operativsystemet och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.Text
Text (MS-DOS)
Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i MS-DOS-operativsystemet och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva arket.
.Text
Unicode-text
Sparar en arbetsbok som Unicode-text, en teckenkodningsstandard som utvecklades av Unicode Consortium. Sparar endast det aktiva arket.
.xla
Excel 97-2003-tillägg
Excel 97-2003-tillägget, ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod och stöder VBA-projekt.
.xlam
Excel-tillägg
Det XML-baserade och makroaktiverade tilläggsformatet för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 och Office Excel 2007. Ett tillägg är ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod. Stöder VBA-projekt och Excel 4.0 makroblad (.xlm).
.xls
Excel 97-Excel 2003 arbetsbok
Det binära filformatet Excel 97-Excel 2003.
.xls
Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok
Det binära filformatet Excel 5.0/95.
.xlsb
Excel binär arbetsbok
Det binära filformatet för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010 och Office Excel 2007. Detta är ett snabbt ladda-och-spara-filformat för användare som behöver snabbast möjliga sätt att ladda en datafil. Stöder VBA-projekt, Excel 4.0 makroblad och alla nya funktioner som används i Excel. Men detta är inte ett XML-filformat och är därför inte optimalt för att komma åt och manipulera innehåll utan att använda Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007 och objektmodellen.
.xlsm
Excel-makroaktiverad arbetsbok
Det XML-baserade och makroaktiverade filformatet för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Office Excel 2007. Lagrar VBA-makrokod eller Excel 4.0-makroark (.xlm).
.xlsx
Excel arbetsbok
Det XML-baserade standardfilformatet för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Office Excel 2007. Kan inte lagra VBA-makrokod eller Microsoft Excel 4.0-makroark (.xlm).
.xlsx
Strikt öppet XML-kalkylblad
En strikt ISO-version av filformatet Excel Workbook (.xlsx).
.xlt
Excel 97 - Excel 2003-mall
Det binära filformatet Excel 97 - Excel 2003 för en Excel-mall.
.xltm
Excel-makroaktiverad mall
Det makroaktiverade filformatet för en Excel-mall för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Office Excel 2007. Lagrar VBA-makrokod eller Excel 4.0-makroark (.xlm).
.xltx
Excel-mall
Standardfilformatet för en Excel-mall för Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Office Excel 2007. Kan inte lagra VBA-makrokod eller Excel 4.0-makroark (.xlm).
.xlw
Excel 4.0 arbetsbok
Ett Excel 4.0-filformat som endast sparar kalkylblad, diagramblad och makroblad. Användare kan öppna en arbetsbok i detta filformat i Excel 2019, Excel 2016 och Excel 2013. Men användare kan inte spara en Excel-fil i detta filformat.
.xml
XML-kalkylblad 2003
XML Spreadsheet 2003 filformat.
.xml
XML-data
XML-dataformat.
.xps
XPS-dokument
XML Paper Specification, ett filformat som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. När XPS-filen visas online eller skrivs ut bibehåller den exakt det format som användarna tänkt sig, och data i filen kan inte enkelt ändras.

Filformat som stöds i PowerPoint

Följande tabeller beskriver filformaten som stöds i PowerPoint.

FörlängningNamn på filformatBeskrivning
.bmp
Enhetsoberoende bitmapp
En bild som sparas som grafik för användning på webbsidor.
.emf
Förbättrad Windows-metafil
En bild som sparas som en 32-bitars grafik (för användning med Microsoft Windows 95 och senare versioner).
.gif
GIF Graphics Interchange Format
En bild som sparas som grafik för användning på webbsidor.
.jpg
JPEG File Interchange Format
En bild som sparas som grafik för användning på webbsidor.
.mp4
MPEG-4 video
En presentation som sparas som en video.
.odp
OpenDocument Presentation
Ett format som kan öppnas i presentationsapplikationer som använder OpenDocument Presentation-formatet, som Google Docs och OpenOffice.org Impress. Användare kan också öppna presentationer i .odp-formatet i PowerPoint. Viss information kan gå förlorad när användare sparar och öppnar .odp-filer.
.pdf
PDF
Portable Document Format, ett PostScript-baserat elektroniskt filformat som utvecklats av Adobe Systems. Det bevarar dokumentformateringen och möjliggör fildelning.
.png
PNG Portable Network Graphics Format
En bild som sparas som grafik för användning på webbsidor.
.pott
PowerPoint 97-2003-mall
En mall för PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003-presentationer.
.potm
Makroaktiverad PowerPoint-mall
En mall för PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010 och Office PowerPoint 2007-presentationer som innehåller makron.
.potx
PowerPoint-mall
En mall för att skapa nya PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010 och Office PowerPoint 2007-presentationer.
.ppa
PowerPoint 97-2003-tillägg
Ett PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003-tillägg.
.ppam
PowerPoint-tillägg
Ett tillägg som lagrar anpassade kommandon, Visual Basic for Applications (VBA)-kod och specialiserade funktioner.
.pps
PowerPoint 97-2003 show
En presentation som alltid öppnas i bildspelsvy istället för i normalvy.
.ppsm
PowerPoint-makroaktiverad show
Ett bildspel som innehåller makron.
.ppsx
PowerPoint-show
En presentation som alltid öppnas i bildspelsvy istället för i normalvy.
.ppt
PowerPoint 97-2003-presentation
Standardformatet PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.
.pptm
PowerPoint makroaktiverad presentation
En presentation som innehåller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.
.pptx
Powerpoint presentation
Standardfilformaten PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010 och Office PowerPoint 2007 XML.
.pptx
PowerPoint bildpresentation
En PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010 eller PowerPoint 2007 presentation där varje bild konverteras till en bild. Att spara en fil som en PowerPoint-bildpresentation minskar filstorleken, men viss information går förlorad.
.pptx
Strikt öppen XML-presentation
En strikt ISO-version av filformatet PowerPoint Presentation (.pptx).
.rtf
Outline/RTF
En presentationskontur som sparas som ett textdokument som ger mindre filstorlekar och möjlighet att dela makrofria filer med andra användare som kanske inte har samma version av PowerPoint eller operativsystemet. All text i anteckningsrutan sparas inte med detta filformat.
.thmx
Office-tema
En stilmall som innehåller definitioner av ett färgtema, teckensnittstema och effekttema.
.tif
TIFF Tag Bild Filformat
En bild som sparas som grafik för användning på webbsidor.
.wmf
Windows metafil
En bild som sparas som en 16-bitars grafik (för användning med Microsoft Windows 3.xoch senare versioner).
.wmv
Windows Media Video
En presentation som sparas som en video. PowerPoint 2019-, PowerPoint 2016- och PowerPoint 2013-presentationer kan sparas i hög kvalitet (1024 x 768, 30 bilder per sekund); Medium kvalitet (640 x 480, 24 bilder per sek); och låg kvalitet (320 X 240, 15 bilder per sekund).

WMV-filformatet spelas upp på många mediaspelare, till exempel Windows Media Player.

.xml
PowerPoint XML-presentation
XML-formatet som stöds i PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010 och Office PowerPoint 2007.
.xps
XPS-dokument
XML Paper Specification (XPS), ett elektroniskt pappersformat för utbyte av dokument i sin slutliga form.

Filformat som inte stöds i Office

Office-program stöder inte filformaten som beskrivs i följande tabell

AnsökanFilformat som inte stöds
Excel
- Excel-diagram (filformaten Excel 2.0, 3.0 och 2.x) (.xlc)
- Lotus 1-2-3 filformat (alla versioner) (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks)
- Microsoft Works (alla versioner) (.wks)
- DBASE II-filformat (.dbf)
- Quattro Pro för MS-DOS filformat (.wq1)
- Quattro Pro 5.0 och 7.0 för Windows (.wb1, .wb3)
PowerPoint
- Öppna eller spara till PowerPoint 95 (eller tidigare) filformat
- Pack and Go Wizard-filer (.ppz).
- Webbsidefiler (.htm, .html).

Ytterligare filformatinformation

Det här avsnittet innehåller ytterligare filformat och om de stöds i programmen i Office.

Microsoft Office Urklipp filformat

Användare kan klistra in data från Office Urklipp i Word, Excel och PowerPoint om Office Urklippsdata är i något av formaten som visas i följande tabell.

FilformatFörlängningBeskrivning
Bild
.wmf eller .emf
Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Notera:Om användare kopierar en Windows-metafilbild från ett annat program, klistrar Excel in bilden som en förbättrad metafil.

Bitmapp
.bmp
Bilder lagrade i Bitmap-format (BMP).
Excel-filformat
.xls
Binära filformat för Excel versioner 5.0/95, Excel 97-2003, Excel 2013, Excel 2016 och Excel 2019.
SYLK
.slk
Symboliskt länkformat.
DIF
.dif
Datautbytesformat.
Text (tabbavgränsad)
.Text
Tabbseparerat textformat.
CSV (kommaavgränsad)
.csv
Kommaseparerade värden format.
Formaterad text (mellanslagsavgränsad)
.rtf
Rich Text Format (RTF). Endast från Excel.
Inbäddat objekt
.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp
Excel-objekt, Excel 2013-objekt, objekt från korrekt registrerade program som stöder OLE 2.0 (OwnerLink), och bild eller annat presentationsformat.
Länkat objekt
.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp
OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture eller annat format.
Office ritobjekt
.emf
Office ritobjektformat eller bild (Windows förbättrat metafilformat, EMF).
Text
.Text
Visa text, OEM-text.
HTML
.htm, .html
Hypertext Markup Language.

Notera:När användare kopierar text från ett annat program klistrar Excel in texten i HTML-format, oavsett formatet på originaltexten.

Webbsida för en fil
mht, .mhtml
Det här filformatet integrerar inline-grafik, appletar, länkade dokument och andra stödobjekt som refereras till i dokumentet.

Öppna eller visa filformat som inte stöds

Om filformatet som användare vill använda inte stöds kan de prova följande metoder för att öppna filen.

 • Sök på internet efter ett företag som gör filformatkonverterare för filformat som inte stöds i applikationen.

 • Spara i ett filformat som ett annat program stöder. Användare kanske till exempel vill importera sin Word-, Excel- eller PowerPoint-fil till ett annat program som inte stöder programmets ursprungliga filformat. Det andra programmet kan dock stödja import av ett annat filformat som stöds, till exempel ett textfilformat. I det här fallet kan användare spara sitt arbete i textfilformat och sedan importera textfilen från det andra programmet.

Relaterade artiklar

 • XML-filnamnstilläggsreferens för Office
 • Guide till Office Telemetry Dashboard-resurser

Respons

Skicka in och se feedback för

Den här produktenDenna sida

FAQs

What is the comparison between Microsoft Word Excel and PowerPoint? ›

The difference between these three Microsoft applications is that Word is used to create documents, Excel is used to store data, and PowerPoint is used to present information. These three applications are all made by a single company, Microsoft, to help users with many different tasks.

What is the difference between MS Word and PowerPoint? ›

Ms word creates text based documents and MS PowerPoint creates presentation. Users use Ms word when they need to make reports, letters, while MS powerpoint is used when they have to make presentations. Ms work use for office work data storage and Ms PowerPoint use for slide and presentation graph etc.

What is the difference between Microsoft Word and Excel? ›

MS Word is a processing software which is used for writing letters, essay, notes, etc. Whereas, MS Excel is a spreadsheet software where a large amount of data or information can be saved in a systematic tabular manner in numerical and alphabetical values.

What are the common features of Microsoft Word and MS Excel and PowerPoint? ›

Microsoft Office is a suite of programs that includes Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, and OneNote. All of these programs share common features, such as the ribbon bar, command tabs, smart tags, screen tips, and help.

Why Excel is better than PowerPoint? ›

Excel is more flexible than PowerPoint

If you need to show the impact upon different variables due to a change in one parameter, Excel makes your life easy! Keep just one sheet in Excel, and have the scenarios you want to demonstrate dependent on your formulas.

How do I describe my PowerPoint skills on a resume? ›

Make it simple: prove that you can work with complex information and present it understandably. Show actions: Describe your experience, achievements, and use of specific technical features in PowerPoint presentations. Demonstrate your desire to learn and be successful.

What are the levels of Microsoft Office skills? ›

Microsoft Office Assessment
 • Excel: Basic, Intermediate, Advanced.
 • Word: Basic, Intermediate, Advanced.
 • Outlook: Intermediate.
 • PowerPoint: Basic.

How do you describe proficiency in Microsoft Word on a resume? ›

You can include Microsoft Office skills on your resume with the following steps:
 1. Include your level of experience. Establish your level of experience with each Microsoft Office skill. ...
 2. Detail your method of use. ...
 3. Describe the tasks completed. ...
 4. List any certifications.
Mar 10, 2023

Should I use PowerPoint or Word? ›

Use PowerPoint sparingly as an electronic flipchart. This includes showing things you want the class to discuss or analyze (such as an example or case study), models (e.g., steps in a skill), and instructions for exercises. Use Word for handouts, including handouts that also act as how-to reminders and reference.

What are the advantages of PowerPoint over word? ›

Table of Contents
 • 1) It's a Highly Collaborative Solution.
 • 2) Design Flexibility To Wow Audiences.
 • 3) You Can Work From Virtually Anywhere.
 • 4) Export PowerPoint Slides In Different Formats.
 • 5) Compatibility With Other Microsoft Office Programs.
 • 6) It's Accessible For All Users And Purposes.
 • 7) PPT Presentations Save Time.
Jan 12, 2023

What is the 10 20 30 rule in presentation? ›

To save the venture capital community from death-by-PowerPoint, he evangelized the 10/20/30 rule for presentations which states that “a presentation should have ten slides, last no more than twenty minutes, and contain no font smaller than thirty points.”

What are three differences between Word and Excel? ›

The major difference between word and excel in terms of their usage is that MS Word allows the creation of both easy and complex documents, while Microsoft Excel allows users to format, organize and calculate data in a spreadsheet.

Is Microsoft Word and Excel hard to learn? ›

Although most consider Excel a reasonably straightforward, easy-to-learn application, the process can be a bit more challenging for beginners who don't have prior experience working with spreadsheets or data.

Is it better to make a table in Word or Excel? ›

Microsoft Word is used to manipulate words. But Excel is used to manipulate numbers… so it can do a lot more than sum a few digits. Excel can do formulas, functions (compound or complex formulas), create charts, and much, much more.

What are the 3 features of Microsoft Word? ›

Editing and Formatting the existing documents. Making a text document interactive with different features and tools. Graphical documents, comprising images.

What are the 5 functions in Excel? ›

The most frequently used functions in Excel are:
 • AutoSum;
 • IF function;
 • LOOKUP function;
 • VLOOKUP function;
 • HLOOKUP function;
 • MATCH function;
 • CHOOSE function;
 • DATE function;

What are the disadvantages of using Microsoft Excel? ›

10 Disadvantages of Microsoft Excel
 • Lack of control and security.
 • Excel is prone to human error.
 • Excel is hard to consolidate.
 • Excel is unsuitable for agile business practices.
 • Excel can't help us make quick decisions.
 • Excel is not designed for collaborative work.
 • Excel is difficult to troubleshoot or test.

What is Microsoft Excel most suitable for? ›

As a spreadsheet program, Excel can store large amounts of data in workbooks that contain one or more worksheets. However, instead of serving as a database management system, such as Access, Excel is optimized for data analysis and calculation.

What is so great about Microsoft Excel? ›

Microsoft Excel enables users to format, organize and calculate data in a spreadsheet. By organizing data using software like Excel, data analysts and other users can make information easier to view as data is added or changed. Excel contains a large number of boxes called cells that are ordered in rows and columns.

How do you describe someone with good presentation skills? ›

5 Characteristics Of A Great Presenter
 • Knowledge. Giving a presentation on something implies that you're the expert in the topic so it's important that you know more than your audience does. ...
 • Confidence. A confident presenter commands attention and inspires action. ...
 • Self-awareness. ...
 • Passionate. ...
 • Memorable.
Dec 12, 2016

How do I say I am proficient in Microsoft Office? ›

Here are some skills you may want to include to demonstrate your competency with Microsoft Word:
 1. Page setup.
 2. Comparing and merging documents.
 3. Creating forms using fields and advanced tools.
 4. Creating and using templates.
 5. Sharing and protecting documents.
 6. Tracking changes.
 7. Creating labels.
 8. Formatting tables.
4 days ago

How do I say I have good presentation skills? ›

How to demonstrate public speaking on your resume:
 1. Mention your good communication skills on your resume summery.
 2. Demonstrate your writing and presentational skills.
 3. Use specific details about your experience to show your achievements and skills.
 4. In the skill section, list your presentational software skills.
Sep 9, 2022

What are your top 5 MS Office skills? ›

From my experience and research (LinkedIn, Indeed, etc.), here are the most desired skills for each of the Microsoft Office applications.
 • Excel. Analyze Tables. Charts & Sparklines. ...
 • Word. Compare and Merge documents. ...
 • Outlook. Auto Reply. ...
 • PowerPoint. Broadcast and Share a Slideshow. ...
 • Access. Create & Design Databases.

What are the 3 main categories of Microsoft qualifications? ›

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Microsoft Solutions Developer (MCSD) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

How long does it take to be proficient in Microsoft Office? ›

Professional classes that teach the basics only last a day for each Microsoft Office program. Expert-level classes take around the same amount of time. With professional training, an individual can become an expert in Office 365 in a few weeks. Of course, this depends on several factors.

How do you say you are good at Excel? ›

Here's an example of featuring Excel in the skills section of your resume:
 1. “6 years of advanced Microsoft Excel knowledge including SUMIF, COUNTIF and Vlookup functions”
 2. “Utilized Microsoft Excel to categorize previous budget reports into a detailed pivot table to develop an improved company financial strategy”
5 days ago

How can I describe my experience in Excel? ›

How to demonstrate Excel skills on your resume
 1. List any courses you've taken to improve your Excel skills.
 2. Share more about how you've used Excel to optimize different processes.
 3. Highlight your Excel skills in your resume summary.
 4. Mention some achievements related to your Excel skills.

What are good Excel skills? ›

Advanced Excel skills include the ability to produce graphs and tables, use spreadsheets efficiently, and perform calculations and automation to process large volumes of data. With the rise of big data and data analytics, advanced Excel skills are a real asset both during the job hunt and everyday work tasks.

Is PowerPoint an important skill? ›

From marketing professionals to project managers, PowerPoint is a critical skill that can help you advance in any career. It allows you to easily share ideas and data with others while also ensuring that your presentation looks professional and polished.

Why is Microsoft PowerPoint so important? ›

PowerPoint lets users easily create vibrant and memorable presentations that quickly communicate meaning in a professional setting. Users can add animations, transitions, graphics, and other imagery to their slides, ensuring they produce both communicative and impressive presentations for their audience.

How important is Microsoft PowerPoint? ›

PowerPoint Keeps Meetings On Topic

A good PowerPoint helps the presenter keep the meeting organized and moving at a good pace.

What are the three main benefits of using PowerPoint? ›

What Are Benefits of PowerPoint?
 • Visual Impact. Making your presentation more interesting through the use of multimedia can help to improve the audience's focus. ...
 • Collaboration. PowerPoint allows you to work with other people in a collaborative manner. ...
 • Content Sharing. ...
 • Flexibility.

What are the 5 importance of Microsoft Word? ›

Microsoft Word offers you specialized tools for designing your document in different ways; perform spelling and language structure check to produce standard and mistake free document; in-assembled thesaurus for finding proper equivalent words to replace repetitive words/phrases; word count include for a statistical ...

Why is Microsoft Word important in the workplace? ›

Word helps you create promotional and marketing materials like brochures, flyers, and newsletters you can send out to prospects and clients. You can also format and produce your own letterheads and business cards.

What is 77 rule in presentation? ›

The 7x7 rule is simple: For every slide, use no more than seven lines of text — or seven bullet points — and no more than seven words per line. Slide titles aren't included in the count.

What is the 5 5 5 rule presentation? ›

Follow the 5/5/5 rule

To keep your audience from feeling overwhelmed, you should keep the text on each slide short and to the point. Some experts suggest using the 5/5/5 rule: no more than five words per line of text, five lines of text per slide, or five text-heavy slides in a row.

What is the 7 seconds rule on presentation? ›

Always remember that first impressions are the key to success, and you can never repeat them. Those 7 seconds are all you have. With that in mind, you might want to think about introducing your presentation with a particularly powerful image or expressive text.

What is the difference between PowerPoint and Word and Excel? ›

The difference between these three Microsoft applications is that Word is used to create documents, Excel is used to store data, and PowerPoint is used to present information. These three applications are all made by a single company, Microsoft, to help users with many different tasks.

What is difference between spreadsheet and Excel? ›

Google Sheets vs Excel: What is the difference? Both of them structure data in tabular format. In other words, the data is in the form of rows and columns. The major difference between Excel and Google Sheets is that you can share the link of Google Sheets with anyone and they can edit the file.

What is the difference between PowerPoint and Excel? ›

Microsoft Excel is for spreadsheets; charts and math activities, whereas, PowerPoint is for displaying presentations of photos and artwork. You would mainly use PowerPoint as a digital visual aid, in a report.

How many days will it take to learn Excel? ›

How long does it take to learn Excel? Excel offers a range of tools and functions. Depending on your familiarity with Excel's capabilities, it may take as little as a few days to learn new skills. For learners just getting started, it may take a few months to properly learn Excel.

How can I learn Excel quickly? ›

How to master Excel quickly in 11 steps
 1. Get comfortable navigating the interface. ...
 2. Learn some useful shortcuts. ...
 3. Freeze panes. ...
 4. Understand Excel formulas. ...
 5. Learn how to create a simple drop-down list. ...
 6. Visualize key data with conditional formatting. ...
 7. Get things done faster with Flash Fill. ...
 8. Summarize data with PivotTables.

What is the hardest thing to learn in Excel? ›

What is the hardest thing to learn in Excel? VBA is Excel's most difficult area. Most people indicate they have difficulty writing macros, automating parts of their work, comprehending VBA, and designing Excel apps.

What are 2 advantages of working with an Excel table? ›

Ten Reasons to use Tables in Excel
 • Filters. The first thing you'll notice when you create a table is that filtering controls are added to the table headers automatically. ...
 • Sorting. ...
 • Easy Data Entry for Charts and PivotTables. ...
 • Automatic AutoFill. ...
 • Calculated Columns. ...
 • Headers always available. ...
 • Total Row. ...
 • Quick Formatting.

How do I make my Excel tables look professional? ›

Here are five good tips on how to make a spreadsheet look professional.
 1. Align text left or right. It's tempting to center the text in some cells, particularly those that serve as headers. ...
 2. Leave the first row and column empty. ...
 3. Remove cell borders. ...
 4. Limit colors. ...
 5. Share your sheets as PDF files.

Why do we use spreadsheet rather than Microsoft Word? ›

Spreadsheets can be more collaborative than other tools. It's easy to manipulate and analyze data. You can integrate spreadsheets with certain tools. Spreadsheets are quick and easy to add into a workflow.

What are the similarities between MS Word and MS PowerPoint? ›

The similarities between Word and PowerPoint are: Both can open, save and print files (Text Document files for Word and Presentations files for PowerPoint). Both have formatting options such as Bold, Italic, Text Alignment, etc. Both are Microsoft products.

What is the difference between Microsoft Office and Microsoft Word? ›

Microsoft Office is a Suite of software that includes Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook, and other applications depending on the version you acquire. Microsoft Word is the name given by Microsoft to their Document Editor - where you can write and format text, embed images, etc.

What are the similarities and differences between Microsoft Word and Microsoft Excel? ›

MS Word is a processing software which is used for writing letters, essay, notes, etc. Whereas, MS Excel is a spreadsheet software where a large amount of data or information can be saved in a systematic tabular manner in numerical and alphabetical values.

What are the advantages of MS PowerPoint over MS Word? ›

11 Advantages of Using Microsoft PowerPoint Presentations!
 • Most Widely Accepted File Format. ...
 • Wide Variety of File Export Options. ...
 • Provides huge Flexibility in Design & Creativity. ...
 • Allows you to Use Creative Templates. ...
 • Functionality to Use Both Online and Offline. ...
 • Allows easy Collaboration and Sharing with other Team Members.
Feb 24, 2023

What are the similarities and differences between MS Word and MS Publisher? ›

Publisher - MS Publisher focuses more on desktop publishing.

MS Word is a software whose focus is manly, word processing. Whereas, MS Publisher focuses more on desktop publishing. It's a little complicated to work in Word with a Document that has much illustrations and complicated textual graphics and styles.

What is the difference between a presentation and a document? ›

A presentation should stick to a few key messages only, otherwise it becomes overwhelming for the audience. A document can contain many more messages, since the reader can review sections easily and come back to the document a number of times.

What is the difference between computer Windows and Office? ›

Windows 10 is an operating system that runs computers. Microsoft 365/Office 365 is a subscriptions service for the Office products of Word, Excel, PowerPoint, and so on.

Which type of Microsoft Office is best? ›

Overall, Microsoft Office 2021 is the most up-to-date and feature-rich version of the suite, but it also comes with the highest cost.

What is difference between MS Office and Office 365? ›

Overall, the key difference between MS Office 2021 and MS Office apps in Office 365 is that Office 365 is a subscription service with online storage and collaboration features, while Office 2021 is a one-time purchase with no online features.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 25/07/2023

Views: 5924

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.