Kan du montera en 75-tums TV på gips? - Enkel komplett guide (2023)

En gipsskiva är en panel som också kallas väggskiva. Dessa är fasta ark av efterbehandlingsmaterial som används för att täcka byggnadernas inre för att skapa väggar eller tak.

Dessa gipsskivor förstärker interiörens skönhet. Gipsväggar används för att utveckla många takfot och värk och andra arkitektoniska specialiteter. Till skillnad från gips är gips gjord av gips, vilket är billigare än gips och inte går sönder lätt.

De fästs med träreglar med hjälp av en spik och är mycket starkare än mycket mjuk gips. Vi kan montera TV:n på gipsväggen, men innan montering måste vi kontrollera att staketet är antingen torrt material eller gips.

Säkerhet bör vara prioritet innan du monterar TV:n; först kontrollera alla nödvändiga arrangemang och väggmontera sedan din platta skärm på gipsväggen.Du kan bara montera 75-tums TV:n på gipsväggen om den är gjord av solida material.

Är det säkert att montera en 75-tums TV på gips?

Ja, du kan montera TV:n på din gipsskiva, men först kontrollera din väggs skick.Kontrollera också om din vägg är gjord av reglar. Du behöver dubbar för att väggmontera din TV på väggen. För det andra, kontrollera vikten på din TV.

Generellt kan gipsskivor hålla 1,2 till 1,6 pund per kvadratfot, och solida eller styva gipsväggar kan hålla 1,5 till 2,1 pund per kvadratfot. Beräkna vikten av din 75TV och kontrollera tjockleken och skicket på din vägg, bestäm sedan om det är bra att montera TV:n på den väggen.

(Video) Замена отопления в новостройке. Подключение. Опрессовка. #17

En 75-tums TV väger 30,4 kg utan stativ eller väger 75 till 100 pund så att du kan montera din plattskärm på gipsvägg med hjälp av stöd. (Se till att du använder rätt tv-fäste)

Montera en 75-tums TV på gipsvägg med dubbar:

På plåtväggar eller gipsväggar är reglar den primära monteringskällan för att stödja TV:n. Om du inte har dubbar måste du använda dyra ankarbultar, som kräver ytterligare delar.

Som jag har nämnt ovan är vikten på en 75-tums TV 70 till 100 pund vilket behöver stöd för att fästa TV:n på väggen. Dubbar är mycket användbara för att stödja framgångsrik montering av TV:n.

Följ stegen nedan för att montera en 75-tums TV på gipsvägg med dubbar:

1. Se till att din gipsvägg klarar 75-tums TV:s vikt:

En gipsskiva kan stödja en tung TV om den är stark och hårdare nog att bära vikten av din plattskärm. Även en 75-tums TV är inte för tung för en vägg. Om den är tillräckligt stark, se bara till att din vägg tål storleken och vikten på din TV.

Vikten på en 75-tums TV är 30,4 kg utan stativ eller 75 till 100 pund, så du kan väggmontera din platta skärm på gipsvägg med hjälp av stöd så att endast en solid och hård, okrossbar vägg kan hålla en 75-tums vägg. TV, men med hjälp av något stödmaterial som solida dubbar.

Det är därför det är nödvändigt att känna till din TV:s vikt och väggens skick eftersom en försämrad vägg kan gå sönder illa efter att den har lagt till vikt.

2. Hitta dubbarna:

Gipsväggar döljer regelutrymmena bakom dem. För att ta reda på dem, använd regelsökarna eftersom storlekarna på rum och vardagsrumsväggar är olika i varje hem, så regelutrymmen är också andra överallt.

Flytta dubbsökarna långsamt över väggen från vänster till höger och vänta med att pipe och tända den. När du märker det ljusa märket vid den punkten, upprepa denna process med hjälp av en penna tills du hittar alla nitar.

Markera dem med en penna. Det hjälper dig med enkel installation av din TV. Om du inte ser dubben kommer du att använda ankarbultarna för att väggmontera TV:n.

3. Markera dubbplatserna:

Vissa ramar har 2×4, och vissa är 2×6 dubbar bakom arket,beroende på väggens storlek. För rum använder vi dubbsökare för att hitta platsen för dubbarna där sökarna lyser; det betyder att de visar platsen för dubbarna. Markera dem bara och börja arbeta med monteringen av din TV.

4. Installera fästet:

Två delar av fästet och ramen är fästa på väggen, sedan fästs den rörliga ramen med armarna på baksidan av TV:n. Dessa två delar kommer att göra en komplett konsol för att framgångsrikt installera TV:n på väggen.

Använd metoden och fästet med skruvar som medföljer TV:n för framgångsrik montering.

5. Fäst fästena på TV:n:

Monteringssatsen har två delar: armarna fästa på TV:n och ramen fäst på väggen. Så här fäster du fästena på TV:n:

  1. Lägg ner TV:n från glassidan på en mjuk madrass eller filt för att skydda dess glas från skador.
  2. Fäst fästena på baksidan av TV:n med hjälp av en skruv och fäst dem ordentligt så att de inte faller.
  3. Använder endast skruvarna som medföljer TV:n.

Användning av andra skruvar kan leda till att du faller av din 75-tums TV.

6. Häng TV:n:

Fäst TV:n separat på väggen och armfästen på TV:n fäst dem för att hänga upp den på väggen. Det är viktigt eftersom det bara är möjligt att hänga på det här sättet.

Att hänga TV:n på väggen kommer att ta många steg, som att mäta längden på visningsavståndet, visningsvinkeln och bildens klarhet. Efter att ha gjort alla dessa mätningar kan du hänga TV:n på rätt ställe på väggen.

7. Säkra TV:n:

Fästena är helt fastsatta nu; du kan hänga TV:n på väggen. Jag minns en god vän till mig när han monterade sin TV för första gången på väggen på grund av ett löst fäste som resulterade i att den ramlade av hans TV.

Jag rekommenderar att du ser till att dina skruvar är i nivå med dubbarna för att fästa dem ordentligt. Gör nu minst två hål med hjälp av en borr för att väggmontera TV:n på väggen tätt.

En säker anslutning kan skydda din TV från att falla, så var försiktig i det här steget; annars kommer alla dina ansträngningar att vara förgäves.

8. Göm kablar:

Anta att du har installerat TV:n framgångsrikt. Nu, en sak som irriterar dig är snyggheten på din vägg som går förlorad när du monterar TV:n på grund av kablar som sitter fast bakom TV:n.

Du vill täcka dem för att skapa ett snyggt utseende runt din TV utan att behöva klippa väggen för detta ändamål. Använd istället en väggkodsconcealer, även kallad raceway, som kommer att fastna på väggen. Du kan använda färgen för att blanda den ordentligt med färgen på väggen.

Hur man monterar en 75-tums TV på gipsvägg med hjälp av växel, inte dubbar?

Vippar ser ut som enkla skruvar, men de har en fjärilsände som förankrar TV:n med gipsskivan. Det här alternativet övervägs främst när du inte kan borra i tappen.

En växel är bättre eftersom de ser ut som enkla skruvar men ger stark fäste när vi fäster dem på TV:ns baksida. En 75-tums TV kan monteras eller gipsvägg med hjälp av en växel, men för detta måste du välja rätt antal växlar beroende på TV:ns vikt och storlek och väggens kapacitet.

Det är mycket bättre att använda reglar om du borrar direkt i väggen och fäster dem ordentligt. Det kommer att skapa en säkrare anslutning för din TV.

1. Välj rätt vippbultar:

Lagbultar, snäppskruvar och många andra finns tillgängliga på marknaden. Du måste välja en beroende på din TV. Lägg märke till din TV:s vikt och storlek. Mestadels vippbultar, särskilt de som används för att montera en TV på gipsskivor, är de mest effektiva.

2. Markera hålens platser:

Om vi ​​har en dubb, bör vi föredra att det monteras på TV:n för att göra hål borrmaskin används. Detta är ett uppenbart hål i din vägg, så att göra ett hål är ett försiktigt steg eftersom varje förändring i det kan ändra positionen på din TV. För att markera den exakta hålets placering, använd en dubbsökare.

Med hjälp av belysning och pip kan du hitta den exakta platsen för att göra ditt hål för installation.

3. Borra pilothål:

Som namnet antyder betyder pilothål ett något mindre hål än borrat. Pilothålen beror på typen av skruv och spik. Om du skapar ett hål för spiken, kommer borrkronan att passa spiken i hålet något tätt, men om du gör ett hål för en skruv kommer borrkronan att vara samma som storleken på skruven - inget behov att göra ett mindre hål.

Att skapa ett hål kan göra det enkelt att sätta in skruven i väggen.

4. Sätt in växlarna:

Använd reglage där dubbar inte är tillgängliga. De har fjärilsändar som används för att fästa fästena vid väggens ände tätt. De sätts även in som spikar eller skruvar men används för att fästa ändarna tätt.

5. Skruva i bultarna:

En skruvbult består av en gänga och ett avsmalnande skaft som roterar på grund av dess slitsade huvud. Det skapar en borrning i materialet och börjar röra sig inuti. Det är därför det kallas för fästmaterial.

Allmänna vanliga frågor

Kan du montera en 75-tums TV på gips utan dubbar?

Allmänna råd är att använda ett ankare eller bultar för att montera en högvikts-TV, som 75 tum på väggen om du inte använder en borr för att fästa gipsväggen.
En gipsvägg kan hålla 1,2 till 1,6 pund per kvadratfot, och en solid eller styv gipsvägg kan hålla 1,5 till 2,1 pund per kvadratfot utan något stöd. En 75-tums TV väger cirka 75 till 100 pund, så hjälp behövs för att montera den på väggen framgångsrikt.


Kan du sätta en 75-tums TV på en gipsvägg?

Gipsskivor är en produktion av mjukt material. De är inte styva och styva, till skillnad från gips, en mycket hård gipsskiva; dess mjukhet gör den olämplig för en tung skärm. Det kan gå sönder och kan även orsaka skador på en TV.


Är en 75-tums TV för tung att montera?

Ingen 75-tums TV är inte för tung att montera. Det beror bara på väggens skick och väggens material. Tung TV behöver stöd för att monteras på väggen. Om du vill montera din TV på gipsskivor, kontrollera dess skick först och gör sedan överensstämmelse. Då blir den tillräckligt lätt för att montera den.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 20/09/2023

Views: 5799

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.